Storch Maliarske náradie a profesionálne zariadenia
Podnikanie ÚvodO spoločnostiProduktyAktuálneDownloadsKontakt

V znamení dobrej značky STORCH.

1896

Spojenie maliarov-majstrov dekoratívnej maľby Brückmanna, Boysena a Webera do spoločnej Maliarskej školy pre vyučovanie dekoratívnej úpravy stien spojenej s výrobou šablón.

1910
Uvedenie značky STORCH® ako značenia tovaru
a založenie firmy Storchwerke. Začatie vlastnej výroby štetcov.

1929
Výroba vzorových valčekov v závode Niemes v Čechách.
V Nemecku popredné miesto vo výrobe a predaji štetcov
a vzorových valčekov. Už vtedy viac než 200 zamestnancov.

1945
Obnovenie sídla firmy vo Wuppertale.

1976
Horst W. Rogusch, jeden z vnukov zakladateľa firmy,
preberá podnik Storch. Zastavenie vlastnej výroby,
organizačná prestavba a modernizácia spoločnosti.
Vtedajší obrat: 3,1 miliónov EUR.

1986
Založenie spoločnosti WESTEX EXPORT GmbH za účelom zásobovania
distribútorov. Nový štart vlastnej výroby COVER QUICK, moderného
spôsobu oblepenia, ako aj výroba valčekov a tapetovacích prístrojov.
Vtedajší obrat: 11 miliónov EUR.

1991
Začatie zakladania dcérskych spoločností v západnej
a východnej Európe.

1992
Otvorenie logistického centra v Berke v Turínsku.

1993
Založenie spoločnosti ŠTORCH Praha spol. s r.o.

1996
Založenie spoločnosti Štorch Slovensko, s.r.o.

1996
Založenie spoločnosti STORCH HOLDING GmbH.
Vtedajší konsolidovaný obrat: 55 miliónov EUR.

1999
Založenie spoločnosti COLOR EXPERT Vertriebs GmbH
ako špecialistu na zásobovanie maloobchodov.

2002
Spojenie spoločností COLOR EXPERT Vertriebs a WESTEX EXPORT
do spoločnosti COLOR EXPERT GmbH.
Založenie spoločnosti pro Team direct GmbH za účelom
priameho zásobovania obchodov z výrobných závodov.

2003
Rozšírenie a modernizácia distribučného centra
v Berke v SRN - na 30 000 paletovacích miest.
Konsolidovaný obrat v roku 2003: 80 miliónov EUR.1896
Maliarska škola
Brückmanna,
Boysena a Webera

1929 "Storchwerke"

1924 - Ukážka reklamného plagátu
na vzorový valček.

1995 - Berka
Logistické centrum