Storch Maliarske náradie a profesionálne zariadenia
Podnikanie ÚvodO spoločnostiProduktyAktuálneDownloadsKontakt

Podnikateľská skupina STORCH.

Spoločnosť STORCH Malerwerkzeuge und Profigeräte je členom
podnikateľskej skupiny STORCH. Všetky aktivity skupiny STORCH
zastrešuje spoločnosť STORCH Holding GmbH so sídlom vo Wuppertale
v Nemecku. Skupina je rodinný podnik, pričom jeho väčšinový vlastníci
sú súčasne priamo angažovaní v operatívnom riadení podniku.
S našou viac než 100-ročnou históriou sme medzi najväčšími
podnikmi v našej brandži najstarší, s najväčšími tradíciami.Podnikanie
uskutočňujeme prostredníctvom dvoch samostatných značiek.

Značka STORCH® je orientovaná výlučne na požiadavky
profesionálneho maliara a štukatéra. Značka STORCH je predávaná
cez sieť odborných predajcov. Tam, kde nie je sieť vybudovaná,
predávame priamo maliarskym a štukatérskym firmám.

Značka COLOR EXPERT® oslovuje obchodníkov, ktorí zásobujú trh
farbami, omietkovinami, tapetami a príslušným náradím.

Popri výrobkoch STORCH® a COLOR EXPERT®
dodáva skupina STORCH tiež neutrálny (nebalený) tovar a pri splnení
určitých podmienok aj tovar v zákazníckom balení. Distribučné firmy
sú zásobované šiestimi vlastnými výrobnými závodmi.

Celkovo zamestnáva skupina STORCH viac než 600
spolupracovníkov v desiatich krajinách.