Storch Maliarske náradie a profesionálne zariadenia
Kontakt ÚvodO spoločnostiProduktyAktuálneDownloadsKontakt

Impressum

Teší nás Váš záujem o značku STORCH a ďakujeme Vám za návštevu tejto stránky.

Ochrana údajov.
Pri využívaní našich služieb budete v niektorých prípadoch požiadaní
o zadanie niektorých Vašich osobných údajov. Zodpovedanie takýchto
otázok záleží na Vašej vôli.Vaše osobné údaje budú spracúvané
a uložené v súlade so slovenskými zákonmi a zákonnými normami.
Osobné údaje, získané prostredníctvom tejto stránky budú využité
na zabezpečenie odpovedí na Vami položené otázky, námety a návrhy.
Vaše osobné údaje nebudú odovzdané tretím osobám.

Všetky práva vyhradené
© Copyright STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH, Wuppertal
Všetky práva, aj fotomechanické rozširovanie, rozmnožovanie
a akékoľvek šírenie pomocou elektronických médií, aj čiastočné,
si vyhradzuje STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH.

Ručenie
Tieto stránky boli zostavené s najvyššou starostlivosťou.
Napriek tomu nemôžeme preberať zodpovednosť za presnosť
a bezchybnosť tu obsiahnutých informácií. Ručenie za akékoľvek
škody, ktoré by vznikli využívaním našich stránok, a to priamo
či nepriamo, je vylúčené.

Pokiaľ akákoľvek časť týchto stránok bude, právom či neprávom, prevzatá na iné internetové stránky, nepreberá STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH žiadnu zodpovednosť za ich obsah.

Licencia
Prostredníctvom tejto stránky nie je poskytnutá žiadna licencia
na využívanie duševného vlastníctva spoločnosti STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH alebo tretích osôb.

Zodpovednosť za obsah:

STORCH
Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Platz der Republik 6-8
D - 42107 Wuppertal

Telefon: +49 (0) 202 49 - 200
Fax: +49 (0) 202 49 20 - 111

E-Mail: info@storch.de

Geschäftsführer: Jörg Heinemann

Amtsgericht Wuppertal HRB 9455
USt-IdNr.: DE 812 393 124

Zodpovednosť za slovenskú časť:

Ciret SK s.r.o.
M. R. Štefánika 582/29B
SK- 907 01 Myjava

tel.: +421 34 654 0150
fax: +421 34 621 5386

e-Mail: ciret@ciret.sk
web: www.ciret.sk

Štatutárny orgán:
Ing. Čeněk Gintar, konateľ

IČO: 36278751
Spoločnosť je zapísaná v Obch.registri okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka číslo: 25057/R