Storch Maliarske náradie a profesionálne zariadenia
Kontakt ÚvodO spoločnostiProduktyAktuálneDownloadsKontaktKONTAKT na spoločnosť:
Ciret SK s.r.o.
M. R. Štefánika 582/29B
907 01 Myjava

Telefón: +421 34 654 0150
Telefax: +421 34 621 5386
E-mail: ciret@ciret.sk
Web: www.ciret.sk

Vedenie spoločnosti:
Ing. Čeněk Gintar, konateľ spoločnostiVáš priamy kontakt na príslušného
zodpovedného pracovníka technického oddelenia.Andrej Gažík: +421 903 714 348 , a.gazik...
technický poradca